Mauzolej šeika Safi-ad-din

Mauzolej Sheikh Safi-ad-din Ardabili

Mauzolej Šeika Safi-ad-din Ardabili se sastoji od niza zgrada različitih epoha i po prvi put je bio za volju Šah Tahmasp Safavidska koji je preuzeo aspekt jedinstvene strukture. Ovaj monumentalni kompleks povezan je sa vladarskom kućom Safavid, u stvari tamo su sahranjeni mnogi kraljevi iz dinastije, uključujući Šaha Ismaila I.

uncategorized