Zanjan
Zanjan
Region Zanjan se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Irana, to je planinsko područje sa visokim vrhovima, ali se pojavljuje u tipičnoj konfiguraciji platoa. Glavni grad regije je grad Zanjan, a glavni stanovnici su: Abhar, Ijrud, Khorram Darre, Khoda Bande, Tarem i Mah Neshan.
U regiji Zanjan postoje brojne reke, od kojih je najvažnija i ispunjena vodom rijeka Qizil Uzun.

Atrakcije

video

udio
uncategorized