Zgrada Bisotun

Zgrada Bisotun

Zgrada Bisotun nalazi se pod antičkim putevima koji vodi od Hamedana do Kermānshāh (istoimena regija) i datira iz vremena Sassanida. Nalazi se severno od safavid karavanseraija Bisotuna i okrenuta Farhādtarāshu, ima gotovo pravougaone planove i sastoji se od dva dela, istočno i zapadno, povezana jedna s drugim.

Fasada zidova zgrade izgrađena je s poliranim kamenim blokovima a unutrašnjost zidova sa ostacima i gipsanim malterom. Simboli Sassanid kamenoloma su gravirani na nekim blokovima od kamena.

Arheološka iskopavanja pokazuju da ova zgrada nikada nije završena u sasanidskom periodu, ostala je na pola puta jer su izgrađeni samo zidovi perimetra. Istoričari tvrde da je Khosrow Parviz nameravao da dovrši ovu palatu ali nikad nije uspio.

U periodu ilhanid, uz izgradnju prostorija 64 unutar zgrade, koristio se kao karavanserai.

udio
uncategorized