Kermanshah
Region Kermanshah
Region Kermanshah se nalazi na zapadnim teritorijama Irana, a većina njegove površine zauzima planinska palata Zagros.
Glavni grad regije je Kermanshah, a ostali glavni gradski centri su: Eslam Abad-e Gharb, Pave, Sar Pol-e Zahab, Qasr-e Shirin, Kangavar i Gilan-e Gharb.

Atrakcije Kermanshah

uncategorized