Kula Gonbad-e Kavus

Kula Gonbad-e Kavusa (Qabus)

Kula Gonbad-e Kavus (Qabus) jedna je od najviših kula sagrađenih od cigle na svijetu, predstavlja jedno od najdragocjenijih djela islamske arhitekture u Iranu i nalazi se sjeverno od grada Gonbad-e Kavus u središtu parka od Qabusa. Ova zgrada pripada vremenu ziyaride, nalazi se na 3 km od ostataka drevnog grada Jorjana - sjedišta vlade Ziyarida - i predstavlja nezaboravan trag slavne prošlosti ovog kraja i dinastije Zyarid. Neki od glavnih ciljeva koji su doveli Ziyaride do realizacije ovog rada mogu se navesti u nastavku: predavanje sećanja na sopstvene podvige budućim generacijama, prikazivanje islamske umjetnosti i arhitekture njihovog slavnog perioda, pružanje skloništa i bodovanja odnosi se na putnike i karavane trgovaca koje su prelazile njihove teritorije.

udio
uncategorized