U Teheranu puževi čine buku

U Teheranu puževi čine buku

U Teheranu puževi prave buku u književnom debiju "romanopisca i poetice" Zahre Abdi. To je debitovanje sa pohvalom, udarac pažljivog, ubedljivog, tužnog, talentovanog olovka. Ljubavi, krivnje, patnje prošlosti i strah od budućnosti, potreba da se oslobode od bola i koegzistencije života uhvaćen između iluzije i stvarnosti kalibraciju suštinu Shirin, njegova majka i Afsun, omogućavajući im da prenese telu priči koja zna o olujnim crnim oblacima željnim da dodirne duge tišine, koja jede srce, koje ispunjava i zadovoljava, što uzbuđuje. U savremenom Teheranu jer je kombinacija modernog i tradicionalnog, obustavljen između prošlosti i sadašnjosti u prostoru gdje je stalni podsjetnik na rat u Iraku - Iran je izbio u osamdesetih godina, ove tri žene očarati debljine svojih zlostavljanih duša, da vjerodostojne nesavršenosti svoje ličnosti, za patos koji vodi njihove akcije kada su skrene daleko od zdravog razuma, za svoje graciozne razgovor kao lepršanje krila i snažne kao ispaljivanje topa. U Teheranu, puževi čine buku, i drže pažnju onih koji prestanu da ih slušaju u religijskoj tišini.

udio