U Italiju izvozi durum pšenicu

U Italiju izvozi durum pšenicu

Izvoz iranske pšenice u Evropu i na Bliski Istok, u prvim 6 mesecima nakon 21 Marta 2017 premašio je udio 120 hiljada tona. Što se tiče pšenice, putem sporazuma sa Rusijom i Kazahstanom, globalni koloski ključnog proizvoda sigurnosti hrane, Iran će ove godine izvoziti 700 hiljadu tona.

Međutim, za trznu pšenicu, iranski izvoz, ove godine, trebalo bi da bude oko 300 hiljada tona (Pars Today)

udio