Iranske majke će moći da prenesu državljanstvo svojoj djeci

Majke i dijele državljanstvo.

Iranski parlament je usvojio zakon koji omogućava udatim majkama sa stranim državljanima da prenesu državljanstvo svojoj djeci, dok do sada samo očevi.

Novi zakon će okončati problem nedostatka identiteta djece preko 150.000-a koja žive u Iranu bez identifikacijskih dokumenata. Deca sa iranskim majkama koji žive u inostranstvu takođe mogu dobiti državljanstvo.

Pravilo, koje pogađa hiljade ljudi, predstavljeno je kao značajan korak naprijed za ženska prava u Iranu. Zakon, koji treba da stupi na snagu sada mora biti odobren od strane Guardian Council-a, dobio je povoljan glas 170-a 213-ovih zastupnika prisutnih u Skupštini Teherana (Majlis), prema izvještaju Irne. Prema tekstu, nakon završetka 18 godina, deca će i dalje morati da podnesu zahtev za potvrđivanje pripisivanja državljanstva.

udio
  • 55
    akcije