Objavite jezike

Objavljeni jezici (Nivoi - poštarine)

Hasan Vahediبيژن زرمنديلي آذرماه 24 1320 متولد گردید. وی تحصيلات مقدماتی خود را در تهران سپری نمود. پدر وي; خليل زرمنديلي از سينماداران قديمي و تهيه كننده فيلم بود. وی براي آوردن فيلم چندين بار به اروپا و خصوصا ايتاليا سفر نمود. خلیل زرمندیلی در رم نيز شركت فيلم داشت و در آن جا به اتفاق آقاي شركت و مرحوم حسين سرشار كار دوبله نيز انجام مي دادند; از اين رو بود که بیژن زرمندیلی بعد از اخذ ديپلم متوسطه در سال 1990 م. برای ادامه تحصیل به ایتالیا رهسپار گردید. وی نخست در رشته معماری و پس از انصراف از سال 1970 در رشته علوم سیاسی تحصیل نمود. زرمندیلی حین تحصیل همکاری خود را با روزنامه های ایتالیایی آغاز نمود و اولين مقاله ي خود در خصوص جهان سوم را در مجله دنياي جديد (New World) به چاپ رساند. وی پس از مدتي به عنوان مسئول بخش خارجي يكي از مجلات به نام Astrolabe انتخاب شد و به مدت 4 سال در این سمت فعالیت نمود. وي تا كنون با مجلات زيادي از جمله: L ujedinjena, Paese Sera, L espresso, mir querra, Manifesta, nova kompanija همکاری نموده و علاوه بر این, در بخش تفسير اخبار بين الملل رادیو و تلویزیون ایتالیا نیز فعالیت داشته است. زرمندیلی از سال 1983 م. تا كنون با گروه مطبوعاتي Odgovor Spresso نيز همکاری داشته است. از جمله تأليفات او مي توان به كتاب "جهان ایرانی" iranski svijet (1975) اشاره نمود. اين كتاب در مورد اوضاع سياسي و اجتماعي كشورهاي آسيايي است كه بخش ايران را وي به رشته تحرير درآورده است.

udio
uncategorized