Chogan; igra konjičkog tima popraćena glazbom i pripovijedanjem

Chogan; igra jahanja popraćena muzikom i pripovijedanjem

Uvršten 2017. na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva

Chogān je tradicionalna timska igra koja ima povijest preko 2000 godina u Iranu i bila je najpoznatija i najomiljenija igra na kraljevskim dvorima i za obične ljude. Dvije su ekipe koje se natječu u cilju prelaska lopte preko motki protivničkog tima drvenim štapom. Igra je popraćena muzičkim nastupom i pripovijedanjem. Svaka ekipa sastoji se od tri osnovne grupe: svirači, pripovjedači i muzičari. Chogān je kulturni, umjetnički i atletski element s jakom povezanošću s identitetom i poviješću svojih navijača i igrača. Ima snažno prisustvo u drevnoj iranskoj literaturi, pripovijedanju, poslovicama, zanatima i ukrasima. Chogān takođe uspostavlja vezu između prirode, čovječanstva i konja. Tradicionalno se prijenos vještine u igri neformalno prenosio unutar porodice, a Choganovi tehničari i dalje aktivno čuvaju lokalne porodice i profesionalci. Međutim, u poslednjim decenijama osnovana su i udruženja Chogān, koja održavaju tečajeve za obuku, podržavaju lokalne nastavnike i pružaju pomoć u prenosu svih aspekata Chogana, čuvajući lokalnu raznolikost.

SEE ALSO

udio