83ª International Craft Show

Iranski umjetnici na izložbi u Firenci.

Živi rad očarava posjetioce MIDA 2019-a, 83a International Craft Show koji će ostati otvoren u Fortezzi da Basso u Firenci do 1. maja. Od 8-a do 20-a u paviljonima moguće je diviti se majstorima koji se bore sa umjetničkim stvaranjem drveta, dragog kamenja, tkanina, cigara i još mnogo toga.

Kalendar događaja se nastavlja sa 77 sastancima tokom dana.

Utorak 30 April u 14,30-u će Teatrino Lorenese ugostiti dva svijeta za istraživanje, koje će voditi CICE (Talijansko-iranski centar za kulturnu i ekonomsku suradnju), gdje ćemo govoriti o Iranu stopama povijesti i mita između arheologije, umjetnosti, obrta, kultura, kinematografija, investicije i turizam.

udio