دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

هل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

هل و ششمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 maj 2020. (17 sati i 1398. januara).

این دوره شامل 18 ساعت آموزش است ؛ ه در چهار سطح مبتدی ؛ مقدماتی ، متوسط ​​، and پیپرفته (72معا 12 ساعت آموزش) ؛ در قالب 9 جلسه آموزشی ، شنبه ها ، به ترتیب سطح از ساعات 10.30 ؛ 12 ؛ 14 ؛ Za 1.5 dana od XNUMX sata (daleko) توسط مدرس فارسی زبان برگزار می گردد.

علاقه مندان به شرکت در این دوره, تا روز جمعه 6 مارچ 2020 م (16 اسفند ماه 1398) برای پیش ثبت نام فرصت داشته;. و آزمون تعیین سطح, ساعت 10 روز شنبه 7 مارچ در محل رایزنی فرهنگی برگزار می گردد.

هزینه ثبت نام در این دوره, مبلغ 100 یورو تعیین گردیده; و از فارسی آموزانی که در 80% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر می گردد.

46. ​​kurs perzijskog jezika

 

udio