14a izdanje međunarodnog festivala uličnog teatra

Međunarodni festival uličnog teatra.

Centar dramske umjetnosti u Teheranu objavio je poziv na natječaj 14a izdanje međunarodnog festivala uličnog teatra koji će se održati od 23 do 27 August 2019 u gradu Marivan u Iranu.

Zainteresovane strane moraju popuniti priloženi obrazac i poslati ga u kancelariju festivala najkasnije do 10a u julu 2019.

Umetnički komitet, nakon razmatranja zahteva, zvanično će komunicirati umetnike koji su primljeni preko kancelarije festivala.

Dokumentacija potrebna za zahtjev za učešće mora biti poslana na sljedeću adresu e-pošte koja sadrži obrazac.

[Email protected]

Za više informacija, kontaktirajte sajt

www.theater.ir

udio
  • 14
    akcije