رح هشت و نیم کلیپ نمایشی

همکاری هنرمندان ایرانی i ایتالیایی در طرح هشت i نیم کلیپ نمایشی

دانیال خیری خواه (بازیگر) و علی شمس (کارگردان) از ایران و Nicola Pianzola (بازیگر) و Anna Dora Dorno (کارگردان) از ایتالیا در قالب همکاری از راه دور با حمایت سفارت ایتالیا در تهران و شرکت نمایش ایتالیایی Instabili vaganti طرحی را با عنوان " Prevedi na listu: Pozovi na listu Promeni sadržaj Pošaljite zahtjev Povratak na vrh 1399 این مجموعه که تولید نخستین خروجی آن یک ماه به طول انجامیده, شامل هشت کلیپ 8-5 دقیقهای و یک تیزر است, که با مضمون زندگی در جهان پساکرونا, با عنوان "فراتر از مرزها" در فضای مجازی نیز انتشار یافته است.

udio