نواره عکس ایتالیا

تقدیر جشنواره عکس ایتالیا از احمد خطیری

Gنواره GOFAP ایتالیا در سال 2020 م. در دو بخش آزاد رنگی و آزاد تک رنگ برگزار گردید و هیأت داوران این جشنواره, عکس "دختری که در نمان پرازا المیرا فروزانی, امید رضا پورنبی, جواد رضایی, خشایار حسامی, سید احسان مرتضوی, سید رضاجوادی, فرزین ناظم زاده, لیلا آذری تبریزی, مهرزاد مقصودیان, مهناز نوریان, و هوتن باباپور دیگر عکاسان ایرانی بودند که آثارشان به این جشنواره راه یافته بود. جشنواره GOFAP ایتالیا, زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی, انجمن سلطنتی عکاسی انگلتسن عکاسی انگلستن عکاسی انگلتسن عکاسیرووورگگووگگگگگگییییییییریی ریگیریییییرو فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی od 1946. بنیاد یافته ؛ و یگانه مؤسسه بین‌المللی عکاسی است ؛ ه از "

udio