نمایش مستند خاتمه در ایتالیا

نمایش مستند خاتمه در جشنواره سینمایی

مستند “خاتمه” ساخته هادی و مهدی زارعی به جشنواره سینمایی (život nakon ulja) ایتالیا راه یافت. Predviđeno je 89 dana prije nego što ste vidjeli یش‌تر در جشنواره ‌های سینمایی "لایپزیک" ؛ "فلورانس"; "سینما حقیقت" ؛ "ایرانسی"; و "امریکن داکیتنتری" نیز به نمایش گذاشته شده ؛ ووگه ای از زندگی یک دختر مهاجر افغان در شهر شیراز را روایت می‌کند. هفتمین دوره جشنواره سینمایی (život nakon ulja) از تاریخ 5-3 ؛ Vrijeme 13-8 sati u 2020. godini. در دو شهر مختلف “ساردنیا” ایتالیا برگزار می گردد.

udio