نمایشگاه و همایش ایران و ایتالیا

Pogledajte sve datoteke 60 za ال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی

از ساعت روز یکشنبه 9 26 1398 آبان ماه آیین گشایش نمایشگاه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی, در محل سالن همایش موزه ملی ایران آغاز خواهد شد. Kliknite ovdje za prikaz 10 i da preuzmete XNUMX.

udio