نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

Više informacija o 18.45 - 14.30 i 28 za 2019 proizvode. نشست تخصصی اا

در این نشست, پس از خوشامدگویی Luca Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم; عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران; Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا; و Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا; معمار Alessandra De Cesaris; و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خواهند پراخت; و از ساعت 18 با حضور Laura Valeria Ferretti و Guendalino Salimei از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ، هم اندیشی و نتیجه ری پا انی انجام خواهد یافت.

udio