برگزاری نشست تهدید ميراث فرهنگی ایران در شهر

برگزاری نشست یک میراث فرهنگی در خطر ؛ سایت های ایران در فهرست جهانی یونسکو

به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ Za više informacija o ovom događaju, molimo vas da se prijavite i preuzmete u "Mrežni fajlovi koji se prebacuju na druge lokacije". سایتهای ایران در فهرست جهانی یونسکو "در پاسخ به تهدید حمله رییس جمهور آمریکا به میراث فرهنگی ایران, از ساعت 16:45 روز جمعه 11 بهمن ماه 1398 در محل کتابخانه Vallicelliana شهر رم برگزار گردید.

در آغاز این نشست ، پروفسور Rosi ؛ مدیر انجمن بینالمللی مطالعات مدیترانه و شرق, با نمایش تصاویری از واکنش جوامع دانشگاهی و فرهنگی در سراسر جهان به تهدید حمله رییس جمهور امریکا به میراث فرهنگی ایران بیان داشت: "اظهارات ترامپ خشم ایران شناسان سراسر دنیا را برانگیخت ... و استولپر; ایران‌شناس برجسته امریکایی ، بیانیه ای را در محکدیت اظهارات ترامپ منتشر نمود ؛ ظه ظرف ۴۸ ساعت قریب به اتفاق اعضا جامعه بین‌المللی ایران شناسی آن را امضا ؛ و انجمن ایران شناسان اروپا نیز با صدور بیانیه جداگانه‌ای در سایت خود, ظ ظ ظ ظ ا ظ ظ و جملگی سخنان ترامپ را به عملکرد داعش تشبیه نمودند ... و ما ایران شناسان ایتالیایی نیز, با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, این نشست را برای محکوم نمودن این تهدید ترتیب داده ایم ... ما که هنوز خسارت های میراث بشری در جنگ ایران و عراق ؛ و حمله طالبان به مجسمه بودا را فراموش نکرده ایم ؛ ونه می توانیم اجازه دهیم ؛ "". "". "

در ادامه بیات ؛ سفیر ایران در رم با ارایه آمارها در خصوص میراث ایران در فهرست جهانی یونسکو, و یادآوری همکاری ایران با انجمن بینالمللی مطالعات مدیترانه و شرق در کاوش و مرمت برخی از آنها گفت: "مکانها وآثار فرهنگی و تمدنی شاید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی متعلق به یک قوم یا ملت باشند ، اما از لحاظ نقشی که در بازشناسی هویت بشری i انباشت لایه‌های تاریخی معرفت دارند ؛ متعلق به همگان ؛ و ف ف ز………… ا ا ا… یعنی حمله به اموال ، و میراث فرهنگی ، حمله به انسانیت ؛ حمله به روح بشریت ؛ "."

وی همچنین ، با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص حفاظت i میراث فرهنگی و تأکید بر ضرورت التزام بینالمللی به آنها بیان داشت: "با کمال تعجب امروز, نه تنها از سوی برخی گروهها و جریانهای افراطگرا آثار و ارزشهای فرهنگی و تمدنی در معرض تهدید و خطر قرار دارد; بلکه اخیرا شاهد اقدامات i اظهارات رییس جمهور آمریکا بودیم ؛ که مردم و فرهنگ و تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار داد ... تهدید رییس جمهور امریکا برای نابودی مراکز فرهنگی و تمدنی ایران, مصداق بارز تروریسم فرهنگی بینالمللی است ".

سفیر ایران در خاتمه سخنان خود خاطر نشان ساخت: "همکاریهای دو کشور ایران و ایتالیا, در زمینه حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تمدنی, که سالهای اخیر در سطح بسیار خوبی صورت گرفته; از اقدمات ارزشمند در روابط دوکشور بوده ؛ که جا دارد ؛ ح ح................... ".

سخنران پایانی این نشست ، آقای پروفسور Callieri ؛ استاد دانشگاه بولونیا بود ؛ ? بالاخص ایران‌شناسان آمریکایی ؛ که در زمره برترین ایران‌شناسان دنیا هستند ؛ نگرانی عمیقی ایجاد نمود. ایران بین کشورهای جهان رتبه نهم ؛ و در آسیا رتبه سر برخورداری از میراث فرهنگی بشری را دارد ؛ و سرمایه‌گذاری زیادی در خصوص حفظ ؛ معرفی ؛ Možete ih pregledati i pregledati na engleskom jeziku. از ۲۴ سایت ثبت شده در این فهرست ؛ سایت با همکاری ایتالیا کاوش ؛ مرمت ؛ معرفی ؛ و به ثبت رسیده ؛ ه مهم‌ترین هن ها نیز بوده اند ؛ و این باعث افتخار کشور ایتالیا ؛ و ایران شناسان آن است… تحریم ها تاثیر زیادی بر روند امور در عملیات شناسایی ؛ حفاری ؛ و مرمت آثار باستانی ایران داشته ؛ و ب……………………………………… پ……………………………. ه ذره ای آن را نمی شناسد ؛ یرا اگر می شناخت ؛ به خود اجازه این اظهارات را نمی داد… فعالیت‌های ایران‌شناسان ایتالیایی در ایران ، همیشه را نمی داد و برای آن احترام خاصی قایل هستند ؛ ه جای تشکر دارد ؛ و باید بگویم ؛ بسیار مفتخر هستیم ؛ که توانسته‌ایم ؛ اطمینان i احترام ایرانیان را جلب نماییم ".

این نشست با حضور پرشمار خبرنگاران ، پوشش خبری مطلوبی داشت ؛ که بزی از آن به مصاحبه بخش خبر تلویزیون سراسری ایتالیا RAI 24 با اکبر قولی ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا اختصاص داشت. وی در بخشی از این مصاحبه بیان داشت: „این نشست با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران به مخاطبین ایتالیایی ؛ از زبان ایران‌شناسان شهیر ایتالیایی ؛ و جلب توجه جامعه جهانی به خطراتی که از جانب افراط گرایان در مخاصمات بین دولت ها ، این میراث بشری رید برگزار شده است ".

وی همچنین ، با محکتیت تهدید خارج از عرف ؛ و ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی رییس جمهور امریکا ؛ بیان چنین تهدیدی را از چنین جایگاه حقوقی ای ؛ معنادار ؛ تکان دهنده ؛ وهشدار دهنده ارزیابی ؛ و همراهی جامعه بین الملل ؛ به ویژه ایران شناسان و دیگر فرهیختگان ایتالیایی در مقابله با این تهدید ؛ ه منجر به عقب نشینی رییس جمهور آمریکا گردید را ، دلگرم کننده ؛ و در خور تقدیر دانست.

udio