مصاحبه i منوچهر دقتی

مصاحبه روزنامه رسمی واتیکان با منوچهر دقتی عکاس ایرانی

روزنامه رسمی واتیکان با انتشار یکی از آثار منوچهر دقتی عکاس ایرانی ، مصاحبه ای که با وی انجام داده را. منوچهر دقتی که ساکن کشور فرانسه است ؛ Molimo pošaljite ovu stranicu 2 puta pređite na Word Word Photo ili unesite svoju drugu stranicu u ovu temu. مشروح این مصاحبه در این نشانی قابل دسترسی است.

udio