ف های باستان شناسی در ایتالیا طی دوره شیوع ویروس کرونا

ف موزاییک های روم باستان

کاوش های باستان شناسی ، در محل ویلای کشف شده 1922. در حومه شمالی شهر Negrar iz Valpolicella ؛ متعلق به قرن سوم میلادی ؛ اه از تابستان 2019. prije آغاز; و پس از شیوع ویروس کرونا متوقف گردیده بود ؛ با شاهش ممنوعیت ها و محدودیت های قرنطینه از سر گرفته شد ؛ Dobro se provodim. در همین دوره ، سنگ فرش‌هایی با قدمت ۲۰۰۰ سال ، مقابل معبد (Pantheon) شهررم نیز ، کشف گردیر

udio