فراخوان جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

فراخوان اولین دوره بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی Dد

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران, هم زمان با برگزاری چهارمین دوره ملی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان, نخستین دوره بین المللی این جشنواره را برگزار می نماید. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام ، می توانند به تارنمای رسمی این جشنواره به نشانی https://nbfcs.ut.ac.ir/ مراجعه نمایند.

udio