دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان i نوجوانان

نخستین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران درایتالیا ویژه کودکان i نوجوانان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد ؛ یآ دوره آموزش زبان فارسی ، ویژه کودکان و نوجوانان ، در قالب آموزش از راه دور ، در فضای مجازی برمزا. این دوره که برای کودکان و نوجوانان 10 تا 16 سال برنامه ریزی گردیده ؛ به ویژه فرصتی برای آشنایی فرزندان ایرانیان مقیم ، با زبان فارسی ، و ارتباط بهتر با والدین و فرهنگ.
این دوره در صورت رسیدن شمار متقاضیان به حد نصاب برگزار ؛ و نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی ان ، متعاقبا به متقاضیان ، اطلاع رسانی خواهد شد.
علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند ؛ زریق لینک ذیل نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام نمایند.

Prvi online tečaj perzijskog jezika za tinejdžere

udio