درخشش دانشگاه الزهرا در زمره مؤثرترین دانشگاه های جهان

دانشگاه الزهرا بین 200 دانشگاه برتر جهان

رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها برای دومین بار در دنیا از سوی نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده این موسسه در اپریل ۲۰۲۰ ، دانشگاه الزهرا با کسب رتبه ۲۰۰-۱۰۱ در بین ۷۶۶ دانشگاه شرکت کننده موفق به قرار گرفتن بین ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا و ۲ دانتاد. دانشگاه الزهرا در اهداف بدون فقر, دسترسی به انرژی پاک, زیستن پایدار در خشکی موفق به قرار گرفتن بین XNUMX دانشگاه برتر جهان و در سایر اهداف نیز موفق به کسب رتبههای برتر شده-است.

این رتبه بندی به ارزیابی اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی دانشگاه ها به منظور تحقق توسعه پایدار توسط موسسات.

مؤسسه تایمز در خصوص این رتبه‌بندی ، با توجه به سه حوزه تحقیق ، توسعه و نظارت به رتبه‌بندی دانشگاه. معیارهای رتبه‌بندی حوزه تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Elsevier) حاصل شده است.

در حوزه توسعه از شواهد و مدارکی که از سوی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف پایداری ارایه شده ، استفاده م. همچنین ارزیابی هر هدف شامل شاخص‌ها و سنجه های اختصاصی است ؛ اه از آن ها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده می‌شود.

udio