تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی داستان بلند خمره

با هماهنگی i پیگیری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، کتاب داستان مصور "خمره" ؛ نوشته هوشنگ مرادی کرمانی ؛ در قالب طرح حمایت از ترجمه i نشر کتاب ایرانی در بازار جهانی "گرانت" ؛ توسط خانم پروفسور "دانیه لا مِنِگینی" ؛ استاد زبان i ادبیات فارسی دانشگاه "کا فوسکاری" ونیز ، به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با تصویرگری "کیارا پِروفو" ؛ توسط انتشارات دانشگاه "کافوسکاری" زن ز در قالب 165 صفحه مصور ؛ با شمارگان هزار نسخه به چاپ رسیده ؛ I 15 minuta u XNUMX:XNUMX sati Povratak na početnu stranicu ایتالیایی زبان گردیده است.

Predviđeno je da se prijavite 30 dana, a najkasnije do 7. maja 2020., XNUMX. januara XNUMX. godine.

udio