تازه های نشر

ننش الیی

مجموعه داستان “ترس و لرز” اثر غلامحسین ساعدی (1364 - 1314) توسط Felicetta Ferraro به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با مقدمه ای به قلم مترجم ؛ با عنوان ایتالیایی Strah i tremor در قالب 176 صفحه توسط انتشارات Bridge 33 انتشار یافته ؛ I 14 dana u veljači Povratak na listu dokumenata za trgovinu u državi سبان گردیده است.

Pročitajte više informacija o tome na 1347 dana u XNUMX. godini. 

udio