نمایندگان ایران در جشنواره فیلم‌ها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

حضور فیلم خداحافظ المپیک و برنامه قای ورزش در جشنواره فیلم‌ها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

فیلم “خداحافظ المپیک” به کارگردانی مجتبی پوربخش ، در جشنواره فیلم ها i برنامه های ورزشی میلن این االالاااا برنامه "آقای ورزش" که در شبکه ورزش ایران نمایش داده می شد ؛ دیگر نماینده ایران در این جشنواره است. مجتبی پوربخش کارگردان i تهیه کننده این برنامه نیز بوده است. 

udio