افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

Početna stranica Početna stranica 17 Početna stranica 5 Početna stranica 2019 Početna stranica. نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر مشهد را در شهر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در Hypogeums میدان Saint Francis شهر ماترا برگزار می گردد ؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ای

Odaberite 30 ع س جدید مهر مهد از محمد خوشرو i 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از Giannuzzi زهر این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 19 م., با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید.

udio