Žena u našim svetim tekstovima

Žena u našim svetim tekstovima

Zvučnici

Dr. Heidi Hadsell

hrišćanstvo

Rabin Ruth S. Sohn

judaizam

Dr Hanieh Tarkian

Islam

Učešće je otvoreno za javnost

Ponedjeljak 16. januara u 18.00

Linkovi za povezivanje

https://hikmat-ins.com/events/

udio