Čovek i njegova sudbina
Čovek i njegova sudbina
Originalni naziv: انسان و سرنوشت
Autor: Motahhari Morteza
Predgovor: Akbar Gholi
Izvorni jezik: perzijski
Prevodilac: Annarita Guarnieri
Izdavač: Il Cerchio
Godina izdavanja: 2017
Broj stranica: 96
ISBN: 9788884744999

rezime
Ovaj rad otkriva islamsku koncepciju koncepta sudbine i sudbine. Mučenik Ayatollah Motahhari kritički proučava istorijske doktrine predodređenosti i slobodne volje koje proizvode različite škole mišljenja u islamu, uključujući mutazilite i asharite škole. Na osnovu stihova Kurana i učenja Ahlula Bayta, mučenik Motahhari određuje istinit i tačan položaj slobodne volje i predestinacije prema islamskom načinu gledanja ...

udio