تازه های نشر

 انتشار برگردان ایتالیایی گزیده شعر معاصر ایران 

Ako želite da budete sigurni da želite da budete sigurni da želite da budete sigurni da želite da se prijavite na ovaj sajt, kliknite na dugme "زگز م م" ز ز ز ز ز ز ز ز ؛ ز "؛ ؛" ""). با حمایت این حوزه ؛ توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه ؛ و با عنوان ایتالیایی (Izbor suvremene iranske poezije) ، توسط انتشارات "ایل چرکیو" (The Cherchio) قالب 132 صفحه به چاپ رسید ؛ Za 20 minuta poziva Povratak na početnu stranicu ایتالیایی زبان گردید.

این کتاب مشتمل بر شرح حال مختصر ؛ و برگردان ایتالیایی اشعار 88 شاعر معاصر ایران ؛ نظیر نیما یوشیج ؛ پروین اعتصامی ؛ مهدی اخوان ثالت ؛ سهراب سپهری و… است.

udio