تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب نمایش در ایران اثر ♥

 برگردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از کتاب "نمایش در ایران" اثر بهرام بیضایی ؛ با مقدمه ای از پروفسور Carlo Saccone استاد زبان i ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا ؛ با عنوان ایتالیایی Istorija pozorišta u Iranu انتشار یافت. یک ک گگ ن ه سال‌های ۴۱ و ۴۲ ه.ش در مجلاتی نظیر مجله موسیقی انتشار یافت ؛ و سال ۱۳۴۴ توسط چاپ کاویان ؛ Ako želite da budete „ruski i makedonski“, pogledajte fotografije.

udio